Υπηρεσίες \\ Πιστοποίηση - Περιοδικός Έλεγχος

Πιστοποίηση - Περιοδικός Έλεγχος

Αρχική Πιστοποίηση Ανελκυστήρα
Όλες οι νέες εγκαταστάσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία μας, με την ολοκλήρωσή τους υποβάλλονται σε τεχνική επιθεώρηση καλής κατάστασης και ασφαλούς λειτουργίας από Εξουσιοδοτημένο Φορέα Ελέγχου, οποίος εκδίδει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου ανελκυστήρα. Το πιστοποιητικό αυτό, μαζί με άλλα δικαιολογητικά, κατατίθεται στην εκάστοτε Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη καταχώρηση του ανελκυστήρα στο μητρώο ανελκυστήρων. Ο ανελκυστήρας αποκτά άδεια λειτουργίας και βιβλιάριο παρακολούθησης.

Περιοδικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Ανελκυστήρα

Αντίστοιχα, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις – συντηρούμενοι ανελκυστήρες, για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, η εταιρεία μας ενημερώνει και πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους, για την εξακρίβωση τυχόν ελλείψεων στην εγκατάσταση. Μετά την αποκατάσταση αυτών, με την ολοκλήρωση τυχόν εργασιών ανακαίνισης από την εταιρεία μας, εκδίδεται και πάλι πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από τον Εξουσιοδοτημένο Φορέα και ολοκληρώνεται η διαδικασία ανανέωσης της καταχώρησης του ανελκυστήρα.

 

Η μέριμνα για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα (αρχική και περιοδική) είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του κάθε ακινήτου.

Η διαδικασία αυτή σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 αποτελεί επίσημη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους και τυχόν παράληψή της επιφέρει αυστηρές κυρώσεις, όπως χρηματικό πρόστιμο ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα.


Όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται στο εξής περιοδικά από Εξουσιοδοτημένο Φορέα Πιστοποίησης κάθε 1 έως 5 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση τους.


Η εταιρεία μας, με την ONE STOP SERVICE παροχή υπηρεσιών που σας παρέχει, κατά την διάρκεια όλων των διαδικασιών που αφορούν τον ανελκυστήρα σας καλύπτει κάθε στάδιο χωρίς την απαίτηση της δικής σας συμμετοχής ή παρουσίας. Έτσι, εσείς απλά παρακολουθείτε το έργο και ενημερώνεστε για την εξέλιξη των εργασιών και συμμετέχετε μόνο στην επιλογή των υλικών και της αισθητικής.

Ενημερωθείτε για τα οικονομικά προγράμματα ανακαίνισης και πιστοποίησης.
Εμείς έχουμε την πιο οικονομική λύση για εσάς…

Ζητήστε οn-line προσφορά & κερδίστε!
  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική Νομοθεσία Ανελκυστήρων.
 

 

Η TÜV HELLAS είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανελκυστήρων. Στα χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει επιθεωρήσει μερικά από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και έχει πιστοποιήσει τις περισσότερες εταιρείες από κάθε άλλο φορέα πιστοποίησης. Η επιτυχία της αυτή οφείλεται στην τεχνογνωσία που κατέχει σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών. Σήμερα έχει επιθεωρήσει - πιστοποιήσει περισσότερους από 15.000 ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα, εγκατεστημένους σε μεγάλα Ολυμπιακά Έργα, μεγάλες Ξενοδοχειακές και Νοσοκομειακές Μονάδες και μεγάλα ιδιωτικά έργα.

 


Επικοινωνήστε μαζί μας!

Όνομα:*  
Επώνυμο:*  
E-Mail:*   
Τηλέφωνο:
Σχόλια:
* = υποχρεωτικό πεδίο
προσφορά ασανσερ - ανελκυστηρες ανελκυστήρας
Ζητήστε Προσφορά από την ALFA LIFT
ανελκυστήρας, ασανσέρ ALFA LIFT
Ανακαίνιση Ανελκυστήρων ALFA LIFT