Υπηρεσίες \\ Ειδικές Υπηρεσίες \\ Κυκλοφοριακή μελέτη κτιρίου

Κυκλοφοριακή μελέτη κτιρίου

Η κυκλοφοριακή μελέτη (ΚΜ) δίδεται από την εταιρεία μας ύστερα από απαίτηση του σχεδιαστή, μηχανικού ή επιβλέποντα του έργου. Με την χρήση της ΚΜ, παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού διάφορων παραμέτρων στην κίνηση του ανελκυστήρα και των χρηστών,όπως: συνολικός χρόνος διαδρομής (transportationtime), ενδιάμεσος χρόνος διαδρομής (roundtriptime), χρόνος αναμονής (waitingtime), συνολική ικανότητα μεταφοράς (transportationcapacity) κτλ,
 
Η ολοκληρωμένη ΚΜ θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιλογή του κατάλληλου αριθμού ανελκυστήρων, με την αντίστοιχη μεταφορική ικανότητα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που δίδονται από τον σχεδιαστή του έργου, σύμφωνα πάντα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του (είσοδοι, διάδρομοι, διάταξη ανελκυστήρων & κυλιόμενων κλιμάκων).

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Όνομα:*  
Επώνυμο:*  
E-Mail:*   
Τηλέφωνο:
Σχόλια:
* = υποχρεωτικό πεδίο
προσφορά ασανσερ - ανελκυστηρες ανελκυστήρας
Ζητήστε Προσφορά από την ALFA LIFT