Υπηρεσίες \\ Ειδικές Υπηρεσίες \\ Διεκπεραίωση τεχνικών φακέλων - Αρμόδιες υπηρεσίες

Διεκπεραίωση τεχνικών φακέλων - Αρμόδιες υπηρεσίες

Η εταιρεία μας, μέσω των ONESTOPSERVICE υπηρεσιών που σας προσφέρει, αναλαμβάνει για εσάς, την ολική διεκπεραίωση όλων των εγγράφων που αφορούν τον ανελκυστήρα σας. Από τον αρχικό σχεδιασμό, Η/Μ μελέτη & σχέδια, την πλήρη σύσταση του τεχνικού φακέλου για τον φορέα πιστοποίησης έως και την τελική του παράδοση και καταχώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι, με μία σας κίνηση και με την δική μας καθοδήγηση επιτυγχάνετε την ολοκλήρωση του έργου σας εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.
 
Έγγραφα τεχνικού φακέλου
l   Υπεύθυνη Δήλωση Ανάθεσης Εγκατάστασης 
l   Υπεύθυνη Δήλωση Ανάθεσης Συντήρησης 
l   Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτικού Μηχανικού Αντοχής Φρέατος 
l   Αίτηση καταχώρησης 
l   Έγγραφο εξουσιοδότησης

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Όνομα:*  
Επώνυμο:*  
E-Mail:*   
Τηλέφωνο:
Σχόλια:
* = υποχρεωτικό πεδίο