Υπηρεσίες \\ Ειδικές Υπηρεσίες \\ Φρεάτια από σιδηροκατασκευή - Δικτύωμα

Φρεάτια από σιδηροκατασκευή - Δικτύωμα

Σε πολλές περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων δεν υπάρχει πρόβλεψη φρεατίου για την εγκατάσταση ανελκυστήρα. Η κατασκευή φρεατίου από σιδηροκατασκευή (δικτύωμα κοιλοδοκών ή άλλης μορφής μεταλλικών στοιχείων) ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις και αποτελεί σχετικά γρήγορη επίλυση του προβλήματος απουσίας φρέατος εντός του κτιρίου με δυνατότητα κατασκευής του, εντός η εκτός.
 
Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή και επίβλεψη της σιδηροκατασκευής φρεατίου έως την οριστική νομιμοποίησή του στις αρμόδιες υπηρεσίες για εσάς, πραγματοποιώντας την πλήρη σύσταση τεχνικού φακέλου και της Η/Μ μελέτης.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Όνομα:*  
Επώνυμο:*  
E-Mail:*   
Τηλέφωνο:
Σχόλια:
* = υποχρεωτικό πεδίο