Υπηρεσίες \\ Ειδικές Υπηρεσίες \\ Έκδοση πιστοποιητικών Υ.Δ.Ε. για Δ.Ε.Η. - Έλεγχος εγγράφων

Έκδοση πιστοποιητικών Υ.Δ.Ε. για Δ.Ε.Η. - Έλεγχος εγγράφων

Στα πλαίσια της πλήρους κάλυψης των αναγκών του ιδιοκτήτη - διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου του κτιρίου σχετικά με τον ανελκυστήρα, η εταιρεία μας, αναλαμβάνει για εσάς τον έλεγχο των εγγράφων της εγκατάστασης στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης, τον Δήμο ή την υπηρεσία της Δ.Ε.Η. της περιοχής σας. Μετά τον έλεγχο των εγγράφων, γίνεται η παραλαβή τους και σας παραδίδονται για τις περαιτέρω ενέργειες.
 
Επίσης, σε περίπτωση αρχικής ή οριστικής ηλεκτροδότησης της Η/Μ εγκατάστασης του ανελκυστήρα, η εταιρεία μας, εκδίδει για εσάς, θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για να την προσκομίσετε στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Η. της περιοχή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Όνομα:*  
Επώνυμο:*  
E-Mail:*   
Τηλέφωνο:
Σχόλια:
* = υποχρεωτικό πεδίο