Οδηγίες \\ Νομοθεσία Ανελκυστήρων

Νομοθεσία Ανελκυστήρων


Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την Ελληνική Νομοθεσία
που διέπει τους ανελκυστήρες στη χώρα μας:

 

Εγκύκλιος 02.03.2011


ΦΕΚ 424 / Β / 10.03.2009

ΦΕΚ 2604 / Β / 22.12.2008

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604
- Νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2 / 1998 (σήμανση CE).
- Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν από το 1978 οφείλουν να ελεγχθούν έως τις 31/12/2010.
- Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή προέγκριση εγκατάστασης) μετά το 1978 οφείλουν να ελεγχθούν έως τις 31/12/2011.
- Ανελκυστήρες που λειτουργούν χωρίς έγγραφα νομιμότητας θα πρέπει να ελεγχθούν έως τις 31/12/2012.
- Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται στο εξής περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 5 χρόνια αναλόγως τη χρήση τους
.


Ανάκληση Εγκυκλίου 14.11.2006

ΦΕΚ 1111 / Β / 04.07.2007

ΦΕΚ 696 / Β / 03.05.2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14.11.2006

ΦΕΚ 1797 / Β / 21.12.2005

ΦΕΚ 291 / Β / 08.03.2002

ΦΕΚ 815 / Β / 11.09.1997

Οδηγία 95/16

ΦΕΚ 311 / Α / 31.12.1968

ΦΕΚ 10 / Α / 17.01.1966 


Επικοινωνήστε μαζί μας!

Όνομα:*  
Επώνυμο:*  
E-Mail:*   
Τηλέφωνο:
Σχόλια:
* = υποχρεωτικό πεδίο
προσφορά ασανσερ - ανελκυστηρες ανελκυστήρας
Ζητήστε Προσφορά από την ALFA LIFT