Μελέτη ανάλυσης επικινδυνότητας

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εγκατάσταση των ανελκυστήρων μας, καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις Ασφαλείας & Υγιεινής του παραρτήματος I της οδηγίας 95/16/ΕΚ και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2/1999.

Σε περιπτώσεις όμως, κτιριακών ή κατασκευαστικών αποκλίσεων από τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας, των ανωτέρω προτύπων ή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) , η εταιρεία μας, δύναται, μέσω σύστασης μελέτης ανάλυσης επικινδυνότητας (ΜΑΕ) και επιπλέον εργασιών στην εγκατάσταση να εκτιμήσει, αξιολογήσει και τελικά να ελαχιστοποιήσει ή να εξαλείψει τους ανωτέρω κινδύνους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, την τελική πιστοποίηση της εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την εξασφάλιση της ασφαλούς και ακίνδυνης λειτουργίας της εγκατάστασης, για εγκαταστάτες, συντηρητές και επιθεωρητές

Συνήθεις Κτιριακές Αποκλίσεις

 • Χαμηλή Άνω ή Κάτω απόληξη φρέατος (Άνω <3300mm, Κάτω <1000mm)
 • Περιορισμένος χώρος μηχανοστασίου – κινούμενα στοιχεία
 • Περιορισμένη προσπέλαση μηχανοστασίου / τροχαλιοστασίου
 • Άλλες

Συνήθεις Αποκλίσεις Εγκατάστασης

 • Μη τερματισμός εμβόλου
 • Απουσία αυτόματων θυρών
 • Εμβαδόν θαλάμου συναρτήσει αντοχής ευθυντήριων ράβδων
 • Λειτουργία ρολών φρέατος συναρτήσει θύρας θαλάμου
 • Άλλες

Βασικά στοιχεία ΜΑΕ

 • Αναγνώριση Κινδύνων
 • Αξιολόγηση Επικινδυνότητας
 • Αντιμετώπιση – Περιορισμός Κινδύνων
 • Εκτίμηση & Αξιολόγηση Κινδύνων
 • Σύσταση Πίνακα ΜΑΕ
Ζητήστε Προσφορά σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ενδιαφέρεστε να λάβετε προσφορά; Συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Εντός 48 ωρών από την υποβολή της, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

  Ονοματεπώνυμο*
  Τηλέφωνο*
  E-mail*
  Νομός*
  Περιοχή*
  Διεύθυνση έργου*
  Ιδιότητα πελάτη*
  Το μήνυμα σας*

  Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου