Τραπεζικός Λογαριασμός

Τραπεζικός Λογαριασμός

eurobank

Για να είναι έγκυρη η κατάθεση σας παρακαλούμε στην απόδειξη πληρωμής ζητήστε να αναγράφεται η διεύθυνση του έργου στο οποίο βρίσκεται ο ανελκυστήρας. Κρατήστε την απόδειξη κατάθεσης και παρουσιάστε την όταν σας ζητηθεί.