Ανακαίνιση

Εμπιστευτείτε την παλιά εγκατάσταση του ανελκυστήρα σας στην ALFA LIFT για την πλήρη ανακαίνιση της!

Η εταιρεία μας πρωτοπορεί στον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα σας ικανοποιώντας κάθε απαίτηση σας και ακολουθώντας τα νέα πρότυπα και τις υποδείξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, συγκεκριμένα ΦΕΚ 2604/2008 και ΦΕΚ 2760/2019.

Η πρωτοπορία μας έγκειται στην:
 • Άριστη ποιότητα υλικών & εξαρτημάτων
 • Δέκα (10) χρόνια εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας των μηχανισμών
 • Ολοκλήρωση εργασιών ολικής ανακαίνισης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (Ανελκυστήρας έως 8 άτομα/8 στάσεις)
 • Υψηλή αισθητική και ποιότητα των προϊόντων μας (Πιστοποιημένα Υλικά & Προϊόντα με σήμανση CE, Ψηφιακές ενδείξεις & λειτουργίες, SerialCommunication, Δερμάτινες επενδύσεις θαλάμων, Γυάλινα κομβία αφής, κτλ)
 • One-stop-service υπηρεσίες – Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για εσάς χωρίς εσάς
 • Διαδικασία απόσυρσης του παλαιού ανελκυστήρα σας – κέρδος έως και 9.000 € μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ.
 • Ελάχιστο συνολικό κόστος ανακαίνισης

Σήμερα πάνω από 38000 άτομα ημερησίως εμπιστεύονται την 50 ετών εμπειρία μας και μετακινούνται με τους ανελκυστήρες μας.

Η διαδικασία ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του ανελκυστήρα σας διαχωρίζεται ως εξής:

 • Υποχρεωτικές Εργασίες – ασφάλεια & εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις – νομοθεσία
 • Προαιρετικές Εργασίες – έμφαση στην ποιότητα κίνησης και της αισθητικής
 • Επιλεγμένες εργασίες – επιλογή εργασιών ανακαίνισης από εσάς

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού για εσάς, είτε πραγματοποιώντας απλά τις υποχρεωτικές εργασίες στον ανελκυστήρα σας, είτε υλοποιώντας την διαδικασία ολικής ανακαίνισης η οποία περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές και τις προαιρετικές εργασίες στο σύνολο τους.

Μερικά από τα βασικά σημεία ανακαίνισης & εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνουν οι εργασίες ολικής ανακαίνισης της εταιρείας μας είναι οι εξής:

 • Γενική συμμόρφωση με την έκθεση ελέγχου του φορέα (εάν υπάρχει) και αποκατάσταση των ελλείψεων που περιλαμβάνονται σε αυτή
 • Ολική αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα (Φρεατίου, Μηχανοστασίου, Κλιμακοστασίου)
 • Αντικατάσταση πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα
 • Εγκατάσταση συστήματος INVERTER (VVVF)
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτόματου – ηλεκτρονικού απεγκλωβισμού
 • Αντικατάσταση κινητήριου μηχανισμού ανελκυστήρος
 • Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής κινητήριου μηχανισμού
 • Αντικατάσταση τροχαλιών παρέκκλισης φρεατίου / τροχαλιοστασίου
 • Αντικατάσταση συρματοσχοίνων ανάρτησης πλαισίου θαλάμου – αντιβάρων
 • Τοποθέτηση αυτόματων θυρών θαλάμου ανελκυστήρος
 • Αντικατάσταση θαλάμου ανελκυστήρος
 • Εγκατάσταση νέων ψηφιακών κομβιοδόχων στο κλιμακοστάσιο
 • Εγκατάσταση νέας ψηφιακής κομβιοδόχου στον θάλαμο του ανελκυστήρα
 • Εγκατάσταση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας με μέσο διάσωσης σε περίπτωση εγκλωβισμού χωρίς την αναγκαιότητα μόνιμου παρόχου τηλεφωνικής σύνδεσης (χρήση σύνδεσης GSM)
 • Σύσταση τεχνικού φακέλου και κατάθεση αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες (Φορέας Ελέγχου, Διευθύνσεις Υπουργείου Ανάπτυξης, Δήμοι κτλ.)
 • Εργασία ελέγχου – επανελέγχου της εγκατάστασης και έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης

Η εταιρεία μας δύναται να σας παρέχει επιλεγμένες εργασίες ανακαίνισης σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι επιλεγμένες εργασίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε, αποτελούν τμήμα των ανωτέρω εργασιών ολικής ανακαίνισης και πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις τμηματικής ανακαίνισης. Στο σύνολο αυτών των επιλεγμένων από εσάς εργασιών, μπορούν επίσης να είναι:

 • Aνακαίνιση υπάρχοντος θαλάμου (αντικατάσταση επενδύσεων, οροφής, δαπέδου, φωτισμού, κουπαστής)
 • Aντικατάσταση θυρών φρεατίου
 • Γενική επισκευή κινητήριου μηχανισμού
 • Προσαρμογή διατάξεων για την προστασία ανοδικής υπερτάχυνσης

Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι διαθέσιμο ν’ απαντήσει σε κάθε σας ερώτημα που αφορά την ανακαίνιση του ανελκυστήρα – μερική ή ολική – αλλά και συγχρόνως είναι έτοιμο να προσθέσει νέα αισθητική στην κάθετη μετακίνηση σας.

Ζητήστε Προσφορά σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ενδιαφέρεστε να λάβετε προσφορά ανακαίνισης του ανελκυστήρα σας; Συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Εντός 48 ωρών από την υποβολή της, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

  Ονοματεπώνυμο*
  Τηλέφωνο*
  E-mail*
  Νομός*
  Περιοχή*
  Διεύθυνση έργου*
  Ιδιότητα πελάτη*
  Χρήση κτιρίου*
  Αριθμός ανελκυστήρων*
  Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα*
  Είδος ανελκυστήρα
  Τύπος ανελκυστήρα
  Θέση μηχανοστασίου
  Έτος εγκατάστασης
  Ανελκυστήρας σε λειτουργία ή ακινητοποιημένος
  Το μήνυμα σας*

  Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου